(318): When the sober one of the three asks "What's on my pants?!" and the two stoned kids can honestly tell her it's strawberry jelly with seeds.

Comments: 1


f7qtSDxf (0 Points) (+0, -0) 2 years ago

Det enda jag ser när jag läser alla citat frÃ¥n dina motstÃ¥ndare är alla sabla sÃvrrkri¤ningas. Vill de inte ens FÖRSÖKA verka seriösa? Hur kan man ens jobba som jurist utan att kunna uttrycka sig klart och entydigt pÃ¥ svenska?


Nickname:    Email: (Optional, used for gravatar)
Comment:
Awesomeness!